Wat is een multimeter?

Een multimeter of universeelmeter is de naam van een elektrisch meetapparaat waarmee je een aantal elektrische eenheden kunt meten,  zoals de spanning, de stroomsterkte (of kortheidshalve stroom) en de weerstand van een elektrische stroming. Voor instructies over het meten van spanning, stroom, en weerstand, zie de pagina meettechniek. De wat meer uitgebreidere multimeters kunnen vaak ook de capaciteit, zelfinductie, frequentie, de doorlaatspanning van een diode en de stroomversterkingsfactor van een transistor meten.

voorbeeld van een multimeter
De Extech EX330, een digitale multimeter

Soms kan ook de temperatuur of de frequentie van een bepaald signaal worden gemeten. Daarnaast is er vaak een verbindingstester aanwezig. Deze geeft een bepaald geluidssignaal als een ruwe indicatie van een verbinding (continuïteit). Dit is natuurlijk erg handig om heel snel te kunnen werken waarbij je dan niet elke keer naar de display van de multimeter hoeft te kijken.

De moderne multimeters hebben meestal een digitale LCD-display. De wat oudere multimeters waren analoge multimeters met een draaispoelmeter. Deze zijn goedkoper omdat ze goedkoper geproduceerd kunnen worden. De iets duurdere digitale multimeters kunnen automatisch het juiste meetbereik selecteren. Omdat voor bepaalde ingewikkelde metingen een analoge multimeter beter of sneller te interpreteren is zijn sommige moderne digitale multimeters dan ook weer met een ‘analoge' schaal uitgerust. Ook zijn er grafische multimeters, die uitgerust zijn met een scherm met vierkante pixels, waarbij je de spanning, stroom, en weerstand kan meten als functie van de tijd. Meer over de verschillende soorten multimeters lees je hier.

Sommige digitale multimeters hebben ingebouwde versterkers en hebben het voordeel van een hogere ingangsimpedantie, zodat de te meten schakeling minder nadelig wordt beïnvloed door de multimeter zelf. Door de ingebouwde versterker kunnen deze meters ook vaak veel lagere spanningen en stromen meten, wat de iets mindere versies dan weer niet kunnen.